Ter voorbereiding op de Open Dag liep ik nog even een rondje om de school om te kijken of alles er netjes uit zag en schoon was. Ik kwam langs een groepje 4e jaars jongens en vroeg hoe het met ze ging. Ineens zag ik een rookstraaltje achter een van de jongens. ‘Wat heb jij nou?’ vraag ik hem. ‘Hoe bedoelt u?’ Quasi verbaasd keek hij mij aan terwijl hij alvast naar achteren schuifelde richting het schoolhek. ‘Je hebt een sigaret in je mouw! Waarom doe je dat nou?! Je weet donders goed dat dat niet toegestaan is. Ik wil dat je hem uitmaakt en in de prullenbak gooit. Morgenochtend om 8.00u mag je je melden.’

Zucht… Af en toe ben je als medewerker van een school een halve politieagent. Dat vind ik echt het minst leuke deel van de baan moet ik bekennen. Ik begrijp dat regels in je pubertijd ontzettend irritant kunnen zijn maar dat is het moeten wijzen op diezelfde regels soms ook. Zeker als je het zo vaak moet herhalen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf eerder gaan roken. Logisch want een voorbeeld, ongeacht goed of fout, doet volgen. We hebben als school een voorbeeldfunctie en vinden het belangrijk om hier op een positieve manier kleur aan te geven. Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein in Nederland verplicht. Veel scholen, waaronder wij, hebben nu al gekozen voor een rookvrij schoolterrein.

Een rookvrij schoolterrein. Een ambitie waar wij als school volledig achter staan en met ons gelukkig vele ouders. Het handhaven van de regel is zoals gezegd soms nog een dingetje. Want waar ligt precies de grens van het schoolterrein? Volgens ons is ook de stoep rondom ons gebouw rookvrij terrein. In de pauzes mogen leerlingen ons terrein niet af maar voor en na schooltijd verzamelen leerlingen zich nog wel eens in de straten buiten het zicht van de school om daar nog even te roken. Zolang het om enkelingen gaat en ze verder geen hinder veroorzaken ondernemen wij daarop geen actie. Mocht het wel het geval zijn dan horen we dit graag.

Bovenstaande column is in verkorte vorm verschenen in de Stellingwerf Courant van 21 februari 2018

Rookvrije school omgeving

Advertenties