Ik ben gevraagd om mee te werken aan de promotie van de masteropleidingen van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Onderstaand het materiaal dat is geproduceerd. De film is tevens ingezet ter accreditatie van de masteropleidingen.

Poster:

Masters in de praktijk- Filmposter NSO-CNA

Klantervaring zoals te vinden op de website http://www.nso-cna.nl:

Jennifer Wessels Boer
Student Master of Educational Management

Jennifer zocht naar een opleiding die haar als leider zou versterken: “Vooral op strategisch niveau wil ik meer leiderschap laten zien.” Ze oriënteerde zich breed op verschillende opleidingen.

Uiteindelijk koos ze voor de Master of Educational Management van NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak heb ik ambitieuze leerdoelen.

Inhoudelijk wilde ik meer een helikopterview krijgen. Ik liet me nog te vaak het operationele intrekken. Op strategisch niveau kan ik meer invloed uitoefenen op het beleid.

Daarnaast was ik niet goed onderlegd in verschillende beleidsgebieden. Bijvoorbeeld financiën. Ook daarin wil ik me continu blijven ontwikkelen.

Persoonlijk wil ik ook sterker leiderschap tonen. Dat begint met meer inzicht hoe ik dingen doe en waarom. Mijn waarnemingsvermogen wil ik vergroten. Ervaring opdoen in de begeleiding van groepsprocessen.

En wanneer ik emotie voel opkomen, daar met verstand op reageren. Zélf kiezen hoe ik reageer, en me niet laten regeren door de emotie.”

Waarom koos je voor de Schoolleidersopleiding van NSO-CNA?

“Verschillende redenen. Het belangrijkste is de flexibiliteit:

Andere opleidingen stonden veel te vast: binnen 2 jaar moet je afronden. En iedere week moet je een vaste dag op komen dagen. Dat wilde ik niet. Ik wilde er 3 jaar over doen, de uren meer verdelen. M’n tijd nemen om alle thema’s goed te bestuderen.

Een andere voorwaarde was dat ik tijdens de opleidingen werk aan eigen materiaal. Om daar al lerende een verbeterslag in te maken. Leren én de kwaliteit op m’n werk verhogen. Bij NSO-CNA kan dat altijd.

Wat me ook direct aansprak: continu wordt expertise van buitenaf ingevlogen. Mensen uit het veld, die in de opleiding nieuwe informatie en recente casussen inbrengen. Dat bevestigde voor mij de actualiteit van de opleiding. Het maakt de lesstof heel beeldend, herkenbaar en concreet.”

Ook heel bijzonder en oprecht: de betrokkenheid van de docenten.

Wat is je opgevallen aan de MEM van NSO-CNA?

“Van het begin af aan is er duidelijkheid: wat zijn de toetsen, wat zijn de leerarrangementen en welke literatuur. Er gingen werelden voor me open. Nog steeds!

Ook heel sterk is dat iedere student in een voortgangsgroepje zit met 2 studiegenoten. 2 keer per jaar kom je bij elkaar, onder begeleiding van een voortgangsmanager. Ieder neemt z’n leerdoelen mee en je bespreekt elkaars voortgang. Daar maak je echt verdiepingsslagen, onder andere in je eigen motivaties.

Zijn je leerdoelen bereikt?

“Haha! Nee. Maar dat ligt aan mezelf: de lat komt steeds hoger, en er komen nieuwe bij. Ik ben nu eenmaal ambitieus. Het blijft een doorgaande ontwikkeling.

Maar de opleiding heeft me een stuk verder gebracht. Zowel professioneel als persoonlijk. Ik voel me nu al enorm verrijkt. De opleiding heeft me gesterkt als leider.

Ik merk bijvoorbeeld dat ik veel beter in verbinding blijf met mensen. Ook als die heel anders zijn dan ik. Verschillen zie ik als constructief. Ik kan altijd uitgaan van andermans goede intenties. Dat waarborgt de relatie.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Absoluut! Sterker nog: dat doe ik nu al. Intern bijvoorbeeld: onlangs is een aantal medewerkers binnen mijn eigen instelling een incompany-traject aangeboden van NSO-CNA.”

Brochure:

brochure nso

Advertenties