‘Wat doet hij weer overdreven zeg. Hij zal ook eens niet met de neus vooraan staan. Het zou hem sieren als hij een ander ook eens ruimte gaf’, pruttelt Richard, leerling klas 3, wanneer zijn klasgenoot Henk het openingswoord doet tijdens een presentatie voor ouders.

Richard kijkt vragend naar Karin, een andere klasgenoot, en fluistert; ‘staat hij daar al weer. Is toch al de zoveelste keer dit? Stoor je je daar niet aan?’ Karin kijkt hem aan, haalt haar schouders op en schudt ontkennend haar hoofd. Ze valt Richard niet bij. Integendeel…

Henk durft zichzelf te laten zien. Hij staat zelfverzekerd voor het publiek en presenteert ontspannen. Hij maakt zich geen zorgen over wat mensen daarvan zullen vinden. Hij twijfelt er niet aan of hij de juiste woorden zal gebruiken en of het grapje dat hij heeft voorbereid goed zal vallen.

Karin bewondert Henk juist. Zij voelt de spanning al opkomen op het moment dat ze alleen al denkt aan het podium. Dit weet ze van zichzelf. Ze weet ook dat dit voortkomt uit haar onzekerheid. Ze is er niet van overtuigd dat wie ze is goed genoeg is om te laten zien.

Karin hérkent niet alleen deze onzekerheid en angst. Ze érkent het ook. Ze vindt dat het haar belemmert omdat ze presenteren iets vindt dat ze moet kunnen als ze later juf wil worden. Ze wil van deze belemmering af en daarom werkt ze hieraan door hierover gesprekken te voeren met haar mentor. Ook heeft ze zich opgegeven bij de toneelclub.

Richard vindt het niet nodig om op de voorgrond te treden. Hij stelt zich liever bescheiden op. Bescheidenheid siert de mens onderschrijft hij volledig.

Wanneer je je aan iets ergert betekent dit vaak dat iemand iets doet waar je zelf onzeker over bent. Het gaat vaak om iets wat jij jezelf niet toestaat. Veel mensen zich hier niet van bewust. Zij denken oprecht dat een oordeel over het gedrag van een ander gerechtvaardigd is. Ze (h)erkennen niet hun eigen onderliggende angst voor het betreffende thema.

Herkent u zich in Richard? Of in Karin? Wat zegt u dat?

Bovenstaande column is in verkorte vorm verschenen in de Stellingwerf Courant van 27 maart 2018

mens-erger-je-niet.jpg

Advertenties