Wanneer wordt gesproken over een schoolleider, wordt een leidinggevende binnen een onderwijsinstelling bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld een sectordirecteur of opleidingsmanager zijn in het mbo, rector of locatiedirecteur in het vo, faculteitsdirecteur of opleidingsmanager in het hbo en (adjunct)directeur in het po.

Deze definitie komt uit;
De emergente school, Ben van der Hilst (2015)

foto blauwdruk

 

Advertenties